Arne Bjørn Nielsen

Ældre Sagen Amager2300

Opstiller for Ældre Sagen Amager2300, en lokalafdeling af Ældre Sagen.

Opstiller i interessegruppen Ældre, sundhed, social og integrationsområdet

Jeg har længe været henholdsvis suppleant i og medlem af Amager Vest Lokaludvalg og ønsker at fortsætte arbejdet for et endnu bedre Amager Vest.

Som kandidat for Ældre Sagen Amager2300 har jeg et stort og bredt bagland at trække på. Samtidig har mange år i Københavns Ældreråd givet mig et godt politisk og administrativt netværk, som jeg vil bruge i lokaludvalget.

Jeg vil derfor også udbygge samarbejdet mellem Ældre Sagen Amager2300, Ældrerådet og Amager Vest Lokaludvalg.

Mine fokusområder vil fortsat være bedre tilgængelighed, f.eks. den kollektive trafik, samt ophold og oplevelser i kultur såvel som i natur.