Christian Eggert Jørgensen

Det Danske Spejderkorps, Sundby

Opstillet for Sundby Det Danske Spejder korps, der udvikler børn og unge gennem bl.a. aktiviteter.

Stiller op i interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid

Siden 2018 har jeg været suppleant i Amager Vest Lokaludvalg og er for nylig blevet medlem. Jeg har fået en god erfaring med lokaludvalgsarbejdet og har deltaget på både arbejdsgruppe- og lokaludvalgsmøder i løbet af de sidste 4 år.

Jeg stiller op med et ønske om at engagere mig på kultur- og fritidsområdet især for børn og unge – noget jeg har erfaring med i kraft af mit arbejde som leder, kasserer og økonomistyrer for flere lokale spejdergrupper og som har givet mig tæt kontakt til Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. På den måde kan jeg også fungere som repræsentant for børne- og ungeorganisationer.

Jeg er dertil medlem af Det grønne råd, der rådgiver Københavns Kommune inden for emner som naturpleje, havnemiljøet og friluftslivet og kender til en stor del af miljøarbejdet i hele kommunen