Helga Birgitta Mark

Dansk Handicap Forbund

Opstiller for Dansk Handicap Forbund, der varetager interesser for og aktivering af mennesker med Handicap. 

Stiller op i interessegruppen Bolig, miljø og erhverv

Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk Handicap Forbund - København.

Som medlem af Amager Vest Lokaludvalg, vil jeg arbejde for at gøre bydelen mere tilgængelig for alle byens borgere, blandt andet med flere områder med niveaufri adgang.

Tilgængelighed bør tænkes ind på alle niveauer, og mennesker med handicap skal inddrages i arbejdet, ligesom alle andre aktører og interessenter i bydelen.

Jeg støtter op om Københavns Kommunes arbejde med "Færdselsarealer for alle", der handler om universelt design af gader, byrum og andre trafikarealer; Hvis vejmyndighederne og deres rådgivere arbejder bevidst med universelt design/tilgængelighed fra vejprojekternes start, kan det sikres, at alle mennesker får samme muligheder, når de færdes i byrummene.