Ib Ferdinandsen

AB Gullfoss

Opstiller for AB Gullfoss, en andelsboligforening på Islands Brygge, der administrerer 235 andelsboliger

Stiller op i interessegruppen Bolig, miljø og erhverv

Jeg har deltaget i Amager Vest Lokaludvalg i arbejdsgruppen fysisk plan og bidraget som suppleant i Lokaludvalget.

Jeg har i mange år arbejdet som arkitekt med speciale i by- og landskabsplanlægning med mange opgaver i Hovedstadsregionen, herunder Københavns Kommune. Den grønne omstilling af byen og udviklingen af et aktivt og alsidigt byliv er vigtigt for lokaludvalgets arbejde. Grønne områder, store og små, skal bibeholdes.

Senest har jeg bidraget til at sætte etablering af en ny grøn Kigkurrens Plads på kommunens dagsorden. Fremtidens klimaudfordringer, herunder sikring mod stigende vandstande og monsterregn er højaktuelle spørgsmål for byens fremtid.

De seneste 40 år har jeg været bosat på Islands Brygge og bidraget aktivt til denne Amager-bydels forvandling.