Jan Oster

Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd

Opstiller for Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd, en gammel forening, der varetager beboerne på Islands Brygges interesser overfor myndigheder og politikere.

Stiller op i interessegruppen Bolig, miljø og erhverv

Jeg vil arbejde for at bevare og udbygge det gode samarbejde mellem Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

Udover vores fælles projekter omkring Kigkurren er min fokus på aktiviteter, der styrker fællesskaber og sammenhold og gør Islands Brygge mere grøn:

Fælles projekter omkring Kigkurren

  • Grønnere Bryggen: Projekt sammen med Amager Vest Lokaludvalg om en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled gennem Snorresgade og Sturlasgade og Kigkurren. Pladsen Kigkurren omdannes til et grønt byrum til rekreativt ophold og støtte opbygning af lokale fællesskaber.

  • Fællesskabet Kigkurren: Projekt sammen med Amager Vest Lokaludvalg om midlertidig anvendelse af en tom grund ved Kigkurren til et grønt byrum og opbygning af lokale fællesskaber omkring aktiviteter.