Jan Schumann

Grundejerforeningen Gimle

Opstiller for Grundejerforeningen Gimle, der har til formål at skabe sociale aktiviteter i foreningens område.

Stiller op i interessegruppen Bolig, miljø og erhverv

Jeg går til valg på en blødere by, grønnere by og et blomstrende erhvervsliv!

Jeg har været amagerkaner siden 1977 og gennem årene har jeg opbygget et netværk og en erfaring, som vil kunne gavne udviklingen af vort område.

Mine mærkesager i lokaludvalget vil primært være trafik, miljø og erhverv. Børn og unge, kultur og idræt vil også have min opmærksomhed. De trafikale forhold er mange steder under al kritik. Der er stort behov for sikre cykelruter, især på tværs af øen og Supercykelstier efterlyses. Vi skal bevare og udvikle de grønne områder og gør byen blødere. Hvor det er muligt, skal vi fastholde og udvikle erhvervslivet. Vi skal have en levende by med korte transportveje mellem bolig og arbejdsplads. Der skal lægges større kompetence ud i lokalområderne.

På længere sigt ønsker jeg en kommunal reform i hovedstadsområdet; Måske skal vi have en Amager Kommune!?